Neaskadiu seminar internetuv / Online-Kurs Neuskadisch

AZPLENOA / ANZEIGE
 

Monty-Pythonu kometa "Spam" / Monty Python's "Spam"-Sketch

Zurück zur Übersicht

Eigentlich unübersetzbar. Das Wort "Spam" wurde deshalb hier stehengelassen.


Uv iskip. Vuta ti bioal zahaniz. Sumatoat Vikingizu etvon uv bat ortosa.


Zahandote: Homeorol otzuv, himia.

Zahanduntz: Endol.

Zdo (az kainaduntz): Ogi!

Kainaduntz: Ogi!

Zdo: Torri, kura sumatoal?

Kai: Veem, sumatoal lopata ke kormika, lopata epodoz ke kormika, lopata ke spam, lopata kormika ke spam, lopata kormika epodoz ke spam, spam kormika epodoz ke spam, spam lopata spam spam kormika ke spam, spam epodoz spam spam kormika spam tomate ke spam, ...

Vikingiz (nobelal): Spam spam spam spam...

Kai: ...spam spam spam lopata ke spam, spam spam spam spam spam spam kabozanak spam spam spam...

Vikingiz: Spam! Arelok' spam! Arelok' spam!

Kai: ... va 'Lobster Thermidor au Crevette' ko Mornaiu krena, akaviu provenzalu hik aznaloat ko tzebolak ka auberginiz, herek teablat pametu krena, konia, ke burrialopata itu sobria, ke spam.

Zdu: Hidoer arrapik spamsiz?

Kai: Kuti, sumatoat spam lopata epodoz ke spam, hai teablat hoste spam.

Zdu: Hai zedrol spam, kutimele!

Zdo: Kura haik ustiat lopata kormika spam ke epodoz az tao?

Zdu: Ti teablat spam!

Zdo: Hai teablat ro hoste spam ohil spam lopata epodoz ke spam, haldo?

Vik: Spam spam spam spam ...

Zdu: Zedroer ustiare lopata kormika spam ke epodoz, spamsiz?

Kai: Waaaah!

Zdu: Kur boloer Waaah? Hai arelol spam!

Vik: Arelok' spam! Arelok' spam!

Kai: Medariaizi!

Vik: Arelok' spam! Arelok' spam!

Kai: (az vikingiz) Medariaizi! - Hai beloer hidore lopata kormika spam ke epodoz siz spam.

Zdu: Hai arelol spam!

Zdo: Himia, hai harboloi. Dovelorol tamu spam. Arelol spam. Hidorol spam spam spam spam spam spam spam kabozanak spam spam spam ke spam!

Vik: Spam spam spam spam. Arelok' spam! Arelok' spam!

Kai: Kabozanak ekonuv hai hidoze!

Zdo: Beloer aznalore spam uv kabozanu plaka?

Kai: Sumorait spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam ke spam?

Zdo: Do.

Kai: Waaaah!Nächste Seite: Helenu tzalokroz / Griechische Serviette


Diese Seite wurde automatisch erstellt mit JULIAN'S MACHSEIT Perlscript
zuletzt am 21.05.2019 um 16 Uhr 14